دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٨٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩٠
لایک
لایک
٩٩٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

فرماندار ، استاندار ( کلمه مربوط به زمان هخامنشیان است )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

آیین ، دین، عبادت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

نمایش بصری ، نگاره بصری ، نگاره دیداری ، ارائه بصری

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

زمان سپری شده واقعی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

داده ( های ) ذخیره شده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.