دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٥٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٧٦
لایک
لایک
٩٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٢

فرماندار ، استاندار ( کلمه مربوط به زمان هخامنشیان است )

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٤

آیین ، دین، عبادت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

نمایش بصری ، نگاره بصری ، نگاره دیداری ، ارائه بصری

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

زمان سپری شده واقعی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

داده ( های ) ذخیره شده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.