دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٢١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٠٨
لایک
لایک
٦٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

گزنده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥١

دیدگاه نگرش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

سر و کار داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

( walkway for models ( used in fashion show

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

ورق زدن ( درمورد خواندن یک کتاب ) سرسری رد شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.