منو
مزدک حاتمیان فر

مزدک حاتمیان فر

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٥,٢١٢
لایک
٥٣٣
لایک
دیس‌لایک
٥٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٢١
رتبه کل
درباره‌ی من:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٢١٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٢١
لایک
لایک
٥٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢١

مشخصه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٣

به حساب آمدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٩

تقدیر و تشکر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٦

اینجور که میگن ( اصطلاح عامیانه )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

دوگانگی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.