دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٥٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٦٦
لایک
لایک
٥٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

نیروهای خارج از دفتر مرکزی

دیدگاه
٠

فعالیتهای انتهایی پروژه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٧

مشخصه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٣

قابلیتها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١

متانت

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.