برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرسا بابادی

12ساله،ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اتاق نشیمن،هال،اتاق پذیرایی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

2 آیینه،آینه🗳 ١٣٩٩/٠١/١٤
|

3 آشپزی کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

4 مطالعه کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

5 آدرس ایمیل ١٣٩٩/٠١/١٤
|

6 آناناس🍍 ١٣٩٩/٠١/١٤
|

7 میوه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

8 پنیر ١٣٩٩/٠١/١٤
|

9 نارگیل🥥 ١٣٩٩/٠١/١٤
|

10 سالاد ١٣٩٩/٠١/١٤
|

11 شیر ١٣٩٩/٠١/١٤
|

12 خرما ١٣٩٩/٠١/١٤
|

13 eating ١٣٩٩/٠١/١٤
|

14 چای ١٣٩٩/٠١/١٤
|

15 از دیدنت خوشحالم،سَم. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

16 شالیزار ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

17 خیلی بده. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

18 در سیرک ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

19 مشکل چیه؟ ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

20 حالم خوب نیست. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

21 تابه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

22 نقشه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

23 دامپزشک. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

24 زنگ زدن/صدا کردن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

25 تلفن همراه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

26 آدرس ایمیل ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

27 شربت پرتقال ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

28 کباب ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

29 آتش نشان ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

30 مامور پلیس ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

31 دکتر،پزشک ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

32 پستچی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

33 او(برای اشیاء و حیوانات استفاده می شود.) ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

34 دوچرخه سواری ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

35 آواز خواندن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

36 راندن ماشین ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

37 بازی بسکتبال ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

38 بالارفتن از درخت ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

39 نقّاشی کشیدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

40 بادبادک بازی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

41 گیتار زدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

42 درست کردن ساندویچ ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

43 استفاده کردن از چنگال ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

44 چسب نواری ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

45 اِمیلی(یک اسم مونّث) ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

46 در فروشگاه لوازم تحریر ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

47 خواهش میکنم. ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

48 در مزرعه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

49 ایست! ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

50 سوپ ١٣٩٩/٠١/٠١
|