دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٨٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥١
لایک
لایک
٢,٧٩٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

متحیر حیران

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

بیمارییه آسم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

ایجاد آتش سوزی عمدی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

برنامه ریزی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

نیروهای مسلح ( ارتش، دریایی و هوایی )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.