منو
متین خدایی

متین خدایی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,٥٥٤
لایک
٢,٦٦٧
لایک
دیس‌لایک
٥٥٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١٣٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٥٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٦
لایک
لایک
٢,٦٦٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٩

رایگان provided free of charge

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

سرخپوست

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

پز دادن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٤

دردناک، بسیار ناراحت کننده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٩

کسی را به جایی رساندن و پیاده کردن ( با ماشین )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.