دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣١٠
لایک
لایک
٢٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٠
رتبه
رتبه در بپرس
١,٠٨٩
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

خوگیری ها

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
٠

لگام گسسته

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

خوش باورانه - ساده نگرانه

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

تفکر - اندیشیدن

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

بیزار کننده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
تیک ٧ پاسخ
٤٦٤ بازدید

این کار اصلا به نفعت نیست.یعنی چه؟  کلمه منفعت یعنی چی؟؟

٨ ماه پیش
٢ رأی

این کار به نفعت نیست یعنی اینکه این کار  سودی برای تو ندارد و یا اینکه  از انجام این کار  زیان خواهی دید که هم به گونه پندگونه و هم به گونه هشدار گفته می شود  . منفعت : سود -  بهره 

٨ ماه پیش
٠ رأی
٦ پاسخ
٧٥٧ بازدید

زبان و ادبیات یک کشور تا چه اندازه می‌تواند در همدلی مردم و نجات فرهنگ و تمدن یک ملت  در صورت هجوم فرهنگ بیگانه و یا  اشغال کشور، مهم و موثر باشد؟

٨ ماه پیش
١ رأی

تجربه های تاریخی نشان داده  نمی تواند تاثیر چندانی در سرنوشت یک ملت داشته باشد اگر  نخبگان جامعه خودفروخته و سودجو باشند ،  نمونه های قابل مشاهده از بین رفتن فرهنگ غنی و باستانی مصر پس از اشغال شدن به دست اعراب و یا حتی از بین رفتن زبان فارسی در برهه ای از تاریخ پس از اشغال اعراب و نمونه هایی دیگر در  سراسر جهان

٨ ماه پیش