پرسش خود را بپرسید

معنی جمله (این کار اصلا به نفعت نیست)

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٣٦٢

این کار اصلا به نفعت نیست.یعنی چه؟ 

کلمه منفعت یعنی چی؟؟

٣٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

برای تو خوب نیست

-
٦ ماه پیش

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی این کار به ضررته 

منفعت = سود 

٢٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی اگه این کار رو انجام بدی ضرر میکنی هیچ سودی برات نداره

تاریخ
٥ ماه پیش

این کار خوب  نیست  یا  برایدتو ضرر دارد

 

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی این کار برای تو منفعتی ندارد، سودی ندارد و  حتی ممکن است مضر باشد برای تو!

٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

منفعت = سود

تاریخ
٦ ماه پیش

you 're gonna regret it

تاریخ
٦ ماه پیش

این کار به نفعت نیست یعنی اینکه این کار  سودی برای تو ندارد و یا اینکه  از انجام این کار  زیان خواهی دید که هم به گونه پندگونه و هم به گونه هشدار گفته می شود  . منفعت : سود -  بهره 

٢,٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
١٨٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما