مجید حاجتمند

مجید حاجتمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontango١١:٢٩ - ١٤٠١/٠٩/٠٥( نقل از فرهنگ سرمایه گذاری عبده تبریزی ) 1 ) پیش سویی ( بازار معاملات آتی ) 2 ) بهره تعویق ( انتقال به دوره تسویه بعدی حساب کارگزاری ) وضعیتی ... گزارش
0 | 0
villian١٠:٥٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٥ادم بده ( در داستان یا فیلم )گزارش
7 | 1
donkey dung١٥:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/٣٠عنبر نسارا !!گزارش
0 | 0
chief factor٠٨:٣٤ - ١٤٠١/٠٨/٢٥علت اصلی ، عامل اصلی ، دلیل واقعیگزارش
0 | 0
wreak havoc١١:٥٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٤( نقل از فرهنگ هزاره ) ویرانی به بار آوردن ( در ) ، خرابی به بار آوردن ( در ) ًضایعه ایجاد کردن ( در )گزارش
7 | 0
wreaking havoc١١:٥٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٤( نقل از فرهنگ هزاره ) ویرانی به بار آوردن ( در ) ، خرابی به بار آوردن ( در ) ًضایعه ایجاد کردن ( در )گزارش
7 | 0
make or break١١:١٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٤یا به اوج قله ها میرساند و یا به خاک سیاه می نشاند !!گزارش
2 | 0
a world of caution is in order١١:٠٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٤احتیاط لازم این است که. . . . شرط احتیاط این است که . . . شرط عقل میگوید . . . . !گزارش
0 | 0
line of demarcation١٢:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/٢٣تعیین حد فاصل بین . . . . .گزارش
0 | 0
tailwinds٠٩:٣٣ - ١٤٠١/٠٨/٢١باد مساعدگزارش
0 | 0
distilled٠٨:٤٥ - ١٤٠١/٠٨/٢١چکیده ای از . . . . Distilled global analysis in more than 100 stories a weekگزارش
2 | 0
alarm system١٤:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/١٨دزدگیرگزارش
0 | 0
in this context١٢:٥٦ - ١٤٠١/٠٨/١٨با چنین اوصافی . . . . در چنین فضایی . . . در چنین بستری . . . .گزارش
7 | 0
sin stocks١١:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/١٨سهامهای شوم سهام شرکتهایی که در کسب و کارهای نامناسب مانند قمار ، الکل ، سیگار و . . . . کار میکنندگزارش
0 | 0
monger٠٩:٢٤ - ١٤٠١/٠٨/١٨هراس افکنی Panic - Mongerگزارش
2 | 0
greenwashing١٤:٠٩ - ١٤٠١/٠٨/١٧ادای محافظت از محیط زیست را درآوردنگزارش
9 | 1
go go١٣:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/١٧دوران درخشان کسب و کار مثلا go - go 1980sگزارش
0 | 0
go go١٣:٠٤ - ١٤٠١/٠٨/١٧روزگار ی که اوضاع مالی خوب بودگزارش
0 | 0
easy to navigate١٤:٤٨ - ١٤٠١/٠٨/١٦گشت و گذار راحتگزارش
0 | 0
historical roots١٢:٢٩ - ١٤٠١/٠٨/١٦قدمت تاریخیگزارش
0 | 0
increasingly١٥:١٤ - ١٤٠١/٠٨/١٥بسیار !! we live in an increasingly connected worldگزارش
7 | 1
native value settlement layer١٤:٣٨ - ١٤٠١/٠٨/١٥لایه تسویه ارزش بومیگزارش
0 | 0
anchoring effect١٠:٤٥ - ١٤٠١/٠٨/١٥خطای تکیه گاه ذهنیگزارش
2 | 0
anchoring bias١٠:٤٥ - ١٤٠١/٠٨/١٥خطای تکیه گاه ذهنیگزارش
5 | 0
globe١٠:١٤ - ١٤٠١/٠٨/١٥اقصی نقاط جهانگزارش
5 | 0
starting point٠٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٨/١٥شروعگزارش
0 | 0
sweat equity٠٩:٠٩ - ١٤٠١/٠٨/١٤نقل از عبده تبریزی افزایش سرمایه با سخت کوشیگزارش
0 | 0
sweat equity٠٩:٠٧ - ١٤٠١/٠٨/١٤دانش و تلاشی که بعنوان آورده غیر نقدی سهامدار وارد کسب و کار میشود . تجربه و دانش سهامدارگزارش
0 | 0
left brain thinkers٠٨:٥٩ - ١٤٠١/٠٨/١٤کسانی که از سمت چپ مغز استفاده میکنند.گزارش
0 | 0
technology stack١٢:١٢ - ١٤٠١/٠٨/١١زیر ساخت تکنولوژی ، راهکار فناوری ، نوآوری فناوریگزارش
5 | 1
there seems to be١١:٣١ - ١٤٠١/٠٨/١١ظاهرا"گزارش
5 | 0
industry١١:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/١١اگر پیش از آن حرف تعریف the امده ، تصور میکنم بهتر است نام صنعت مربوطه را ابه اخر " صنعت "اضافه کنیم تا قابل فهم تر شود . مثلا : the industry keep ... گزارش
2 | 0
use case١٠:٢٥ - ١٤٠١/٠٨/١١موارد استفادهگزارش
2 | 0
lack of token taxonomy١٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/١١عدم طبقه بندی توکنگزارش
0 | 0
masses are asses٠٩:٢٥ - ١٤٠١/٠٨/١١حماقت جمعی ، معادل Collective Stupidityگزارش
0 | 0
back of a napkin٠٨:٥٦ - ١٤٠١/٠٨/١١محاسبه تقریبی و حدودی ، محاسبه سر انگشتی ! sketching out a quick, rough idea of a business or product.گزارش
0 | 0
token curated registries١٠:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/١٠فهرست برگزیده توکنگزارش
2 | 0
deep dive١٦:٠٧ - ١٤٠١/٠٨/٠٨ورود به جزئیاتگزارش
0 | 0
socioeconomic١٥:٤٢ - ١٤٠١/٠٨/٠٨اقتصادی اجتماعی ( معمولا" اول اقتصادی را ذکر میکنند و بعد اجتماعی را ) مانند : پیامدهای اقتصادی اجتماعی سالخوردگیگزارش
7 | 0
tokenizing١٤:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/٠٨توکنیزه کردنگزارش
0 | 0
initial exchange offering١٤:١٥ - ١٤٠١/٠٨/٠٨عرضه اولیه صرافیگزارش
0 | 0
use cases١٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٨/٠٨کاربردگزارش
0 | 0
crammed٠٨:٣٨ - ١٤٠١/٠٨/٠٨مملو از . . . ( برای جمعیت ) پر از . . .گزارش
5 | 0
as a basic understanding١٦:٤١ - ١٤٠١/٠٨/٠٧بعنوان نقطه شروع برای درک . . . . . .گزارش
0 | 0
how it works in detail١٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٨/٠٧جزییات و چگونگی کارکرد ؟گزارش
0 | 0
tokenizing١٤:٥٤ - ١٤٠١/٠٨/٠٧توکنیگزارش
0 | 0
tokenizing١٤:٥٣ - ١٤٠١/٠٨/٠٧توکینه کردن ، به شکل توکن درآوردنگزارش
0 | 0
problems١٤:٥٠ - ١٤٠١/٠٨/٠٧معظلاتگزارش
0 | 1
a brief history of١٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/٠٧پیشینه مختصر در مورد . . .گزارش
0 | 0
collateralized١٦:٤٣ - ١٤٠١/٠٨/٠٤با وثیقهگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهjenny١٥:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/٣٠
• Jenny and me was like peas and carrots.
من و جنی خیلی جوریم
0 | 0
jenny١٥:٢٣ - ١٤٠١/٠٨/٣٠
• Jenny and me was like peas and carrots.
من و جنی مثل سیبی هستیم که از وسط نصف شده باشه و خیلی با هم رابطه خوبی داریم
0 | 0
newness٠٨:٣٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٩
• Be open to the newness and significance of each moment.
تازگی و اهمیت لحظات را دریاب
0 | 0
vanquish٠٨:٤٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٧
• It is no honour for an eagle to vanquish a dove.
برای عقاب شکست کبوتر افتخاری بهمراه ندارد
0 | 0
dwindling١٣:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٢٠
• Supplies of coal are dwindling fast.
عرضه ذغال سنگ به سرعت در حال کاهش است .
0 | 0
chartered accountant١٠:٠٦ - ١٤٠١/٠١/٠٧
• For company secretary they settled on a 34-year-old chartered accountant called Michael Henshaw.
بعنوان دبیر هیئت مدیره مایکل هنشاو 34 ساله را مستقر کردند
0 | 0