مهشید متین

مهشید متین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpromising١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩خوش یُمنگزارش
0 | 1
sphygmomanometer١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥فشارسنجگزارش
0 | 0
sphygmomanometer١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥دستگاه اندازه گیری فشار خونگزارش
0 | 0
thawing١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥ذوب شدنگزارش
14 | 0
depletion١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥فقدانگزارش
7 | 1
depleted١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥فاقدگزارش
5 | 0
tightfisted٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤Meanگزارش
2 | 0
disheartened٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣دل مُرده و دلسردگزارش
14 | 0
whip١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣( BrE ) یه چیزی مثل بستنی زمستونی خودمون با طعم میوه های مختلفگزارش
16 | 1
cloudiness١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣کدر بودن کدورتگزارش
5 | 0
compromised١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣Immunocompromised یعنی دارای نقص در سیستم ایمنی بدنگزارش
32 | 0
faith healer١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢همون دعا نویس خودمون!گزارش
41 | 1
resilience١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢در علم پزشکی ب معنی حالت ارتجاعی مثلا در عروقگزارش
9 | 1
tourniquet١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢گاروگزارش
12 | 0