برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهشید متین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هر جا زندگی هست، امید هم هست. ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

2 Never befor ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

3 عُنُق ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

4 همچون ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

5 راه بندون ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

6 رفتاری ک در خور تحقیره ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

7 سفت و محکم ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

8 1)جنجالی
2)تحریک آمیز
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

9 مثلا تیپ خیلی از دانشجوهای هنر و هنرمندا تو پارک دانشجو ک حالت نامتعارف داره ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

10 پیشرفت در کاری/چیزی بصورت چشمگیر(خیلی زیاد و خیلی سریع) ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

11 شانسکی ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

12 راهی که اکثریت میرن ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

13 تو بوق و کَرنا کردن ی چیزی ،در صورتی ک در واقعیت اونقدر خوب و جذاب نیست ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

14 سابقه کار ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

15 سادگی و بی آلایشی ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

16 Gale force ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

17 حرف مفت ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

18 خطور کردن ب ذهن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

19 Eye opener ب معنی آموزنده و آگاهی دنده میباشد نه eye opening
Eye opening یعنی surprising
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

20 صداشو درنیاوردن😊 ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

21 عفونت بیمارستانی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

22 کشیده شدن پوست ب سمت داخل ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

23 تو رفتگی ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

24 به لطفِ... ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

25 Cemetery میشه قبرستان نه semetry ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

26 خوش یُمن ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

27 فشارسنج ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

28 دستگاه اندازه گیری فشار خون ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

29 ذوب شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

30 فقدان ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

31 فاقد ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

32 Mean ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

33 دل مُرده و دلسرد ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

34 (BrE) یه چیزی مثل بستنی زمستونی خودمون با طعم میوه های مختلف ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

35 کدر بودن
کدورت
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

36 Immunocompromised یعنی دارای نقص در سیستم ایمنی بدن ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

37 همون دعا نویس خودمون! ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

38 در علم پزشکی ب معنی حالت ارتجاعی مثلا در عروق ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

39 گارو ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|