دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٩٩٢
لایک
لایک
١٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

دوباره ساختاردهی کردن، دوباره شکل دادن، دوباره تشکیل دادن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

به سرعت در حال ترقی، به سرعت در حال پیشرفت rapid in movement, action, or progress.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

اثبات کردن، طرفداری کردن، حمایت کردن، یاری رساندن، تضمین کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

حافظ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

شکست شانس

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.