fast moving

پیشنهاد کاربران

فیلم کوتاه
به سرعت در حال ترقی، به سرعت در حال پیشرفت
rapid in movement, action, or progress.
پرشتاب، شتاب ناک
در تجارت به معنی کالاهای تند مصرف
سریع السیر
گذرا
حرکتی سریع
انتقال سریع

بپرس