fast moving

پیشنهاد کاربران

انتقال سریع
حرکتی سریع
گذرا
سریع السیر
در تجارت به معنی کالاهای تند مصرف
پرشتاب، شتاب ناک
به سرعت در حال ترقی، به سرعت در حال پیشرفت

rapid in movement, action, or progress.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما