محمود احمدنیا

محمود احمدنیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهto be through thick and thin١٦:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨در شرایط خوب و بد با هم بودنگزارش
7 | 0
enjoy each other company١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣از همراهی با هم لذت بردنگزارش
7 | 0
شهرداری١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣city hallگزارش
51 | 1
lutein١٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٧لوتئین، کاروتنوئیدی با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی است که از میوه ها و سبزیجات استخراج می شود و به طور طبیعی در چشم وجود دارد.گزارش
16 | 0
outfit١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧متناسبگزارش
18 | 1
here١٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧here you are بفرمایید. در هنگام تعارف یا پذیرایی استفاده میشودگزارش
67 | 4
you're lucky١٥:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣خیلی خوش شانسیگزارش
12 | 0
so i could not get a tan١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣در نتیجه من نتوانستم که بهره کنمگزارش
2 | 0
you call that a vacation١٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣شما به این میگی تعطیلات؟ به عنوان طعنه استفاده می شودگزارش
5 | 0
it doesn't matter٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠١فرقی نمیکندگزارش
32 | 1
stingrays١١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧نوعی ماهی برقیگزارش
5 | 0
دهه بیست سالگی١٦:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٠١the decade of twentiesگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهshoulder bag١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧
• The thief grabbed the shoulder bag from the woman and ran off.
دزد کیف دوشی زنانه را گرفت و فرار کرد
12 | 1