دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦,٥٥٨
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

چیزی که زمان زیاد میبرد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

محبب یعنی چیزی که محبوب است شگفت انگیز است

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
Don't forget to take your umbrella when you leave.
دیدگاه
٠

اگر میخواهی بروی یادت نرود چترت را برداری

تاریخ
١ سال پیش
متن
throwing
دیدگاه
٠

انداختن

تاریخ
١ سال پیش
متن
looking
دیدگاه

درحالی که نگاه میکرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
Let me be, or I'll scream!
دیدگاه
١

بگذار من باشم وگرنه فریاد میکشم

تاریخ
١ سال پیش
متن
Don't let the cat out!
دیدگاه
١

نذار گربه بیاد بیرون

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.