برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی ملاصادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تیر مشقی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 جلوی کسی یهویی پریدن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

3 تکه،قطعه،فلز،احمق ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

4 لیست افتخارات ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

5 از مانعی بالارفتن و از ان رد شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

6 هشت ضلعی ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

7 خانه متروکه،خانه تسخیرشده ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

8 ربوده شدن توسط ادم فضایی ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

9 دویدن با پرش از مانع ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

10 درس ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

11 تمام شدن وقت ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

12 first timers
کسانی که اولین بارشان است
١٣٩٩/٠٧/١٩
|

13 خاص،منتخب ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

14 انبار ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

15 ورودی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

16 روز عادی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

17 راه انداختن ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

18 تصویر ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

19 به طور حیرت زده ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

20 اوضاع خراب ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

21 کت سفید که برای ازمایشگاه می پوشند ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

22 باقی ماندن ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

23 مهم نبودن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

24 غواص ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

25 گستاخی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

26 انتخاب کردن :thank you for thinking of us
ممنون که ما رو انتخاب کردین
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

27 قانع کردن ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

28 تمام شدن ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

29 مسیول چیزی شناخته شدن ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

30 فهمیدن ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

31 حل شدن(معما) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

32 پایه،اندامی که باهاش حرکت میکنند مثل پا ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|