دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٥٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٥٢
لایک
لایک
٨٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١

Put one's shoulder to the wheel Formal, Set to work vigorously

دیدگاه
١

The more the merrier

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

جراتش رو نداری

دیدگاه
٢

You don't have the guts

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

Kudos to you Nice one Congrats

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She waited in eager anticipation for Robert to arrive.
دیدگاه
٣

او مشتاقانه چشم به راه رسیدن رابرت بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Those acrobats were a gas.
دیدگاه
٢

بندباز ها سرگرم کننده بودند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.