منو
محبوبه امیر

محبوبه امیر

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٨,١٣٢
لایک
٨٣٢
لایک
دیس‌لایک
٩٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٢٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,١٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٢٢
لایک
لایک
٨٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٩

دارابودن؛در بر داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

سیر شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

درآمیختن، پیوند دادن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

ناطلبیده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

سر حرفت بمون

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She waited in eager anticipation for Robert to arrive.
دیدگاه
٣

او مشتاقانه چشم به راه رسیدن رابرت بود.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Those acrobats were a gas.
دیدگاه
٢

بندباز ها سرگرم کننده بودند

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.