برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محبوبه امیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیمه کاره رها کردن ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

2 پذیرش ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

3 از همان آغاز ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

4 بازار گرمی داشتن ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

5 آن مقداری که، چه مقدار ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

6 Turn away ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

7 در متون قدیمی:بندگان
١٤٠٠/٠٢/١٠
|

8 گل سوسن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

9 گل کریسمس،گل دختر سفیر ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

10 نشاط آور،دلگشا،طربناک ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

11 در رفاه به دنیا آمدن ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

12 فقط محض اطلاع ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

13 Just a heads up ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

14 آدم دردسرساز ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

15 Mystic path ١٤٠٠/٠١/١٩
|

16 Whirling dance
Mystic dance music
١٤٠٠/٠١/١٩
|

17 ذیل ١٤٠٠/٠١/١٢
|

18 پوشیده شدن از The mountains were covered with snow کوه‌ها پوشیده از برف شدند ١٤٠٠/٠١/١٢
|

19 Unsavory people
Association with unsavory people brought me here مرا همنشینی با افراد ناباب به اینجا کشاند.
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

20 من بهش چشم غره رفتم ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

21 از رونق افتاد ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

22 داشت یادم می‌رفت ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

23 محکوم به؛
He was guilty of murder او محکوم به قتل بود
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

24 نگرانتم ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

25 سشوار کردن ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

26 شیر آب را ببند ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

27 دارابودن؛در بر داشتن ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

28 Cry wolf به معنی چوپان دروغگو است cry به معنی گریه.در واژه قبلی اشتباه ثبت شده است ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

29 چوپان دروغگو ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

30 چشمان اغواگر ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

31 در‌به‌در دنبال چیزی گشتن ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

32 خیلی مشتاقم بدونم ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

33 I'm dying to know ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

34 شوخی کردن؛دست انداختن ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

35 یه عذرخواهی بهت بدهکارم ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

36 وقتی کاری رو به خوبی و با موفقیت پشت سر می‌گذاری این جمله را بکار میبری. ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

37 شکم آوردم ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

38 از دستم در رفته ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

39 تو جیگری ! ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

40 دیوونه شدی؟ ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

41 بهم بر نخورد ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

42 تدوین شدن ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

43 سیب زمینی تنوری(با پوست) ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

44 واقعا" درکت می‌کنم ١٤٠٠/٠١/٠١
|

45 سر حرفت بمون ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

46 به مغزت فشار بیار ١٣٩٩/١١/١١
|

47 من آدم خاکی‌ام ١٣٩٩/١١/١١
|

48 من خیلی مشکل پسندم ١٣٩٩/١١/١١
|

49 زود بر می‌گردم ١٣٩٩/١١/١٠
|

50 حرص نزن ١٣٩٩/١١/٠٨
|