دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٦٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٤٧
لایک
لایک
١,٦٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

فارغ بال، فارغ البال

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

قاطعانه، با قطعیت

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

صدارتخانه ( محل استقرار صدر اعظم، مثلاً در آلمان )

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

ویران شهری، پادآرمانشهری، آخرالزمانی

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

( امید، آرزو، . . . ) تباه، تباه شده Most find their hopes crushed on arrival. اکثر آنها در بدو ورود به شهرها، امیدشان تباه می شود.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.