منو
مائده حوایی

مائده حوایی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٩٠٠
لایک
١,١٢٢
لایک
دیس‌لایک
١٦٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٠٩
رتبه کل
درباره‌ی من:

آبادیس را خیلی دوست دارم.
نویسنده و کارشناس تولید محتوا
وب سایت شخصی mhavaee.com
مائده حوایی

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٩٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠٩
لایک
لایک
١,١٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٧٠

زیادی فکر کردن، در گذشته سیر کردن و مدام به گذشته اندیشیدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٠

اهمال کاری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٩

در روانشناسی به معنای سرسختی ( ایستادگی و کم نیاوردن مثبت )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٩

کارامدی، کارایی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

کاربردی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Life is a roller coaster, you have your ups and downs unless you fall off.
دیدگاه
٣٠

زندگی مانند ترن هوایی است، تو بالا و پایین های زندگی خودت را داری، مگر اینکه سقوط کنی.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The appearance of these flowers is always a reliable sign of spring.
دیدگاه
١١

ظهور این گل ها همیشه یک علامت قابل اطمینان از بهار است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
we accept the love we think we deserve.
دیدگاه
١١

ما عشقی را که فکر می کنیم لایقش هستیم، می پذیریم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Those who work deserve to eat; those who do not work deserve to starve.
دیدگاه
١١

کسانی که کار می کنند، سزاوار خوردن هستند؛ کسانی که کار نمی کنند سزاوار گرسنگی.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The bottom line is whether one keeps his self-respect.
دیدگاه
١٠

حرف آخر این است که آیا فرد احترام خودش را حفظ می کند یا خیر

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.