دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٠٧١
لایک
لایک
٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
High heels are coming back into fashion .
دیدگاه
١

پاشنه بلندها دارن مد میشن

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The nurse carefully swathed the sprained ankle.
دیدگاه
١

پرستار با دقت مچ پای پیچ خورده را پیچید.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We should at least acknowledge their invitation, even if we decide not to go.
دیدگاه
١

ما حداقل باید از دعوت آنها قدردانی کنیم حتی اگر تصمیم به رفتن نداشته باشیم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
After the initial surprise I got to like the place.
دیدگاه
٠

بعداز سورپرایز اولیه ، من دوست دارم اتفاق بیفته.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Birth is nothing where virtue is not.
دیدگاه
٤

جائیکه فضیلت نیست تولد بی معناست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.