دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢,١٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧٧
لایک
لایک
٢,٢٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٨

انتراکت

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٩

لاوازیه

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥٨

بالابان

دیدگاه
٦٨

ملودیکا

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣٥

لو

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.