منو
مرتضی پیشداد

مرتضی پیشداد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢١,٩٤٨
لایک
٢,٢٤٢
لایک
دیس‌لایک
٢٣٦
دیس‌لایک
رتبه کل
١٦٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,٩٤٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦٢
لایک
لایک
٢,٢٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥٥

ارییل

دیدگاه
١٢٦

بوسان وا

دیدگاه
٩٢

یک مرده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٩

اپر

دیدگاه
٧٦

کازانوا

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.