برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلا سادات عمارتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعدیل کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

2 چشم‌پوشی کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

3 بیماری لاعلاج ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

4 پیش طراحی شده ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

5 عمیق‌ترین ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

6 در نظر گرفتن ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

7 منظومه خانواده ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

8 قلمداد کردن ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

9 تسلط ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

10 جمله‌ی معروف ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

11 مفروضه ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

12 ناپایداری ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|