منو
سرمد

سرمد

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٤٥٤
لایک
١٦٥
لایک
دیس‌لایک
٩٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٨٥٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٤٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٨٥٣
لایک
لایک
١٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

تغییر حالت یا جهت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

تماس گرفتن مراجعه کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

اگر همراه با یک کلمه اختصاری بیاید به معنی مخفف کلمه است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

موضوع اصلی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

پنبه کتان نخ

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.