کوثر موسوی

کوثر موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstrengthen٢٢:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧تقویتگزارش
30 | 1
i ache for him١٧:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٤یک اصطلاح است و میشود:دلم براش لک زدهگزارش
2 | 1
transatlantic٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/١١/٠٢بین اروپا و امریکاگزارش
9 | 1
preschool٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢پیش دبستانیگزارش
23 | 1
nonautomatic١٩:٥٩ - ١٣٩٧/١١/٠٢غیر خودکارگزارش
0 | 1
misunderstand١٩:٥٣ - ١٣٩٧/١١/٠٢غلط فهمیدنگزارش
5 | 1
lack of money١٧:١٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤بی پولیگزارش
5 | 1
speakers٢١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/١١صحبت کنندگانگزارش
46 | 3
blow out candles on a cake١٧:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٠شمع هارا خاموش کردنگزارش
28 | 1
celebrations١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦Have a party. for example birthdayگزارش
14 | 1
graduation١٩:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦تعریف:finish her school or univer cityگزارش
23 | 2
the birth of baby١٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦تولد نوزاد ، به دنیا امدن نوزادگزارش
2 | 1
an engagement١٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦خواستگاریگزارش
2 | 1