منو
سینا

سینا

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١,٢٠١
لایک
١١٥
لایک
دیس‌لایک
١٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,١٥٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٠١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,١٥١
لایک
لایک
١١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٧

مهارت های نرم مهارت های نرم ترکیبی از مهارت های اجتماعی ، مهارت های ارتباطی ، شخصیت، نگرش و . . . است.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

زحمات، تلاش ها و کمک ها در بعضی متون، خصوصا در بخش قدردانی های مقالات و کتاب ها، �زحمات� ترجمه مناسبی است.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

هم نوع، هر انسان دیگر این ترجمه در کتبی مانند چنین گفت زرتشت نیچه و کتاب مقدس ترجمه بهتری است تا همسایه.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٦

هم moral و هم ethical معمولا به اخلاقی ترجمه می شوند اما تفاوت هایی با هم دارند. morality بیشتر جنبه فردی دارد و اشاره به قطب نمای اخلاقی و وجدان هر ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

هم پایانی هم پایانی ( انگلیسی: Equifinality ) اصطلاحی است که در نظریه سامانه ها برای توضیح یکی از ویژگی های سیستم های باز استفاده می شود و به معنای ا ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
I hurt my arm when I fell.
دیدگاه

ترجمه امیررضا ترجمه درست تری است و ترجمه فریماه اشتباه است. در ترجمه این جمله نباید من فاعل باشد و بهتر است از فعل مجهول استفاده شود. پس ترجمه درست: ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
He could not expunge the incident from his memory.
دیدگاه
١

نتوانست این حادثه را از حافظه اش پاک کند

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
They assented to the demands of the kidnappers.
دیدگاه
٠

تسلیم مطالبات آدم ربایان شدند.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
The government's indecision only exacerbated what was already a bad situation.
دیدگاه

بلاتکلیفی دولت وخامت شرایط را تشدید کرد

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
Food is apt to deteriorate in summer.
دیدگاه

ترجمه ای روان تر: غذا در تابستان سریع تر فاسد/خراب می شود.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.