دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٧٥٤
لایک
لایک
١٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

اهداف بلندپروازانه اهداف چالشی

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

تعهد شغلی و تعهد کارکنان ترجمه درستی نیستند. Employee commitment و Employee engagment دو مفهوم مجزا هستند. commitment بر حالت درونی و احساسی کارمند ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

میانجی زدایی واسطه زدایی

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

Proof of work: اثبات کار Proof of stake: اثبات سهم

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٧

Journal و Diary علی رغم شباهت ها به ۲ مفهوم متفاوت اشاره دارند. Diary بیشتر برای ثبت وقایع روزانه و خاطرات است اما Journal محلی برای نوشتن افکار و اح ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The government's indecision only exacerbated what was already a bad situation.
دیدگاه

بلاتکلیفی دولت وخامت شرایط را تشدید کرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
They assented to the demands of the kidnappers.
دیدگاه
٠

تسلیم مطالبات آدم ربایان شدند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
I hurt my arm when I fell.
دیدگاه

ترجمه امیررضا ترجمه درست تری است و ترجمه فریماه اشتباه است. در ترجمه این جمله نباید من فاعل باشد و بهتر است از فعل مجهول استفاده شود. پس ترجمه درست: ...

تاریخ
١ سال پیش
متن
Food is apt to deteriorate in summer.
دیدگاه

ترجمه ای روان تر: غذا در تابستان سریع تر فاسد/خراب می شود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
He could not expunge the incident from his memory.
دیدگاه
١

نتوانست این حادثه را از حافظه اش پاک کند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.