منو
کرام
ویژه

کرام

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٨٢٣
رتبه کل
٣١٣
رتبه کل
لایک
١,٥٩٠
لایک
دیس‌لایک
٢,٥٣١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٨٢٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣١٣
لایک
لایک
١,٥٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٥٣١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١٦

جَقیدن = م. ث این که جَقیدن چشم را کور می کند اشتباه است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

سکسیدن. م. ث سکسیدن این حیوان ها شوربختانه به زاییدن توله های جدید نیانجامید.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

همسنجیدن = compare از ( هم ) و ( سنجیدن ) به معنی "۲ چیز را با هم سنجیدن ) دگرسنجیدن = contrast از ( دگر ) و ( سنجیدن ) به معنی "دگرسانی/تفاوت ۲ چی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

Philosophy = فلسفه Philosopher = فیلسوف، فلسفنده، فلسفگَر. Philosophize = فلسفیدن Philosophizing = فلسفیدن، فلسفان ( مانند خندان ) Philosophization ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

به نظرم همساز بهتره زیرا سازگار را برای adaptable بکار می برند. Compatible = همساز Compatibly = همسازانه Compatibility = همسازیی Compatibilize = هم ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.