منو
کاوه عابدینی نسب

کاوه عابدینی نسب

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٦٨٣
لایک
١٧٢
لایک
دیس‌لایک
١١
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٣٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦٨٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦٣٤
لایک
لایک
١٧٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

به تخم ( شخص ) هم نبودن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

don't give a damn به تخمم هم نیست

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

اکیپ رفقا

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

اصطلاح عامیانه به معنی خیس عرق و بوگندو بودن بر اثر چند روز دوش نگرفتن. . It's kinda ripe in here . I am ripe

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

تبار

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.