منو
تاریخ
٤ سال پیش
متن
beaten silver
دیدگاه
٩

نقره کوب

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Short pleasure, long lament.
دیدگاه
٢

لذت کوتاه، سوگ طولانی