دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩,٥٠٤
لایک
لایک
١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Short pleasure, long lament.
دیدگاه
٢

لذت کوتاه، سوگ طولانی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
beaten silver
دیدگاه
٩

نقره کوب

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.