برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعدیل خواسته‌ها ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

2 حاشیه‌ای که نشان‌دهنده عمق شیرازه است (در صنعت چاپ و مایکروسافت ورد) ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

3 پوشش دادن (مثال: The discussions were supported by the technology) ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

4 قسمت زیرین گل‌گیر خودرو ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

5 اصطکاک هوا (در هنگام حرکت خودرو یا هواپیما)، اصطکاک جنبشی ١٤٠٠/٠٢/١٢
|