برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 اسم های از فعل ساخته شده ١٣٩٨/١١/١٤
|

102 سهام خارج از بورس ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

103 بدهی های نامحدود ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

104 فصل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

105 چند منظوره ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

106 در الکترونیک ضریب خطا ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

107 SYN
age
عصر, دوره
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

108 نجار, شغل نجاری; که نیازمند هوش, دقت, و مهارت بسیار بالاست. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

109 دگرباشان ١٣٩٨/١٠/٢١
|

110 فایل شنیداری ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

111 آنكه بر اثر كوشش يا دويدن بسيار نفسش بند آمده باشد. ١٣٩٨/١٠/١٨
|

112 جهان وبلاگ آنلاین ١٣٩٨/١٠/١٥
|

113 سوال استفهامی
به این معنی که گوینده معنی سوال خود را میداند اما برای کنایه آن را به کار می برد.
١٣٩٨/١٠/١٠
|

114 زبان صنفی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

115 جا افتاده, خبره ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

116 یک خورشت خوراکی از گوشت و سبزیجات ادویه دار ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

117 ارجمند, گرامی, محترم ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

118 مرد، آقا،
مظهر قدرت
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

119 بانو ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

120 ضایعات تولید ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

121 ارسال پیام در توییتر ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

122 SYN
Significantly, drastically
به طرز آشکاری
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

123 SYN
actually, infact, in actual fact
در واقع, در حقیقت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

124 الهه
یعنی پاکی و زیبایی سیرت و صورت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

125 نمک نشناس, ناسپاس ١٣٩٨/١٠/٠١
|

126 لطافت بخشیدن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

127 حرز (آویز دفع بلا) ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

128 ترتیل (قرآن) ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

129 زن زندگیه
(که تو ایران نایاب)
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

130 تابوت بدون سرپوش ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

131 حقیقت تلخ, غیر قابل باور ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

132 SYN
not at all
خواهش می کنم
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

133 بهترین عدد دنیا
به معنای بزرگی و عظمت
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

134 ایول، کارت درسته، زنده باشی ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

135 SYN
merely
صرفاً، به راحتی
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

136 خود به خود ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

137 مشتریهای آینده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

138 مشتریهای فعلی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

139 ناخوشایند ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

140 خویش فرما ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

141 کارت گردون، رلودکس ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

142 قریب به یقین ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

143 1
دوستی که هنگام نیاز همراهت باشد یک دوست واقعی است.
2
به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

144 که برنامه آنها اجازه می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

145 توضیح اول

قدیمی ترین نام مملکت ما همین کلمه ایران بوده یعنی نخست نام ایریا که نام نژاد بوده است نام مملکت را آبریان ساخته اند و سپس به مرور ز ...
١٣٩٨/٠٦/٠١
|

146 فرمایش شما درست ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

147 SYNS
By and large
On the whole
بطور کلی, در کل, روی هم رفته
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

148 SYNS
To a certain extent
In some ways
تا حدی, تا اندازه ای
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

149 INF
in my personal opinion
اگر نظر من بخوای
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

150 SYN
in the long term
در دراز مدت
١٣٩٨/٠٥/٢١
|