منو
جهان

جهان

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٥,٩٦٢
لایک
١,٦٤٨
لایک
دیس‌لایک
٢٥٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٢٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٩٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٢٣
لایک
لایک
١,٦٤٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٦

ترفند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٣

اقدام

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٢

نازک نارنجی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٥

پیش پا افتاده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٤

به نظر من

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.