برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایمان

Iman
Nutritionist & Translator

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بعضی اوقات در پزشکی:
سقط کردن(جنین)
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

2 دچار شدن
example: He developed a brain abcess
او دچار آبسه مغزی شد.
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 در مورد کاربر قبلی:
تویی که به بابات توهین میکنی و بد و بیراه میگی، لازم نیس شعور نداشتتو همه جا به نمایش بگذاری. اینا افتخار نیس خفت و خواریه پسر ...
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

4 حدسی و به صورت گمانه زنی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

5 مست و پاتیل ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

6 برنامه آزمایشی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

7 کلمه ی dumb رو با dump اشتباه نگیرید.
dumb به معنای لال هست نه dump.
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

8 در آزمون ارشد علوم پزشکی:
suspect= likely = محتمل
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

9 برگ چغندر ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

10 افتخار ملت ایران ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

11 نماد تعصب، اقتدار و شجاعت ایران زمین ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

12 کلیدساز ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

13 مخفف very low calorie diet و عبارت است از رژیم غذایی بسیار کم کالری(زیر ۸۰۰ کالری در روز) که برای کاهش وزن سریع و زیاد طی مدتی کوتاه مخصوصا در بین خ ... ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

14 در سرطان : رشد دهنده تومور ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

15 Dietary Approaches to Stop Hypertension.
رویکرد رژیمی برای توقف پرفشاری خون. نوعی رژیم غذایی برای کاهش فشار خون می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

16 اکسی توسین در لغت به معنای زایمان سریع می باشد. و هورمونی مترشحه از هیپوفیز خلفی است که از نقش های مهم آن می توان به انقباض رحم در حین زایمان، کمک به ... ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

17 پرولاکتین هورمونی مترشحه از هیپوفیز قدامی است که نقش اصلی آن تولید شیر در پستان مادر بعد از زایمان می باشد. ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

18 مخفف fasting plasma glucose و به معنی گلوکز پلاسمای ناشتا می باشد.
این عبارت مترادف FBS است.
١٣٩٩/٠١/٣١
|

19 مخفف عبارت gestational diabetes mellitus و به معنی دیابت شیرین بارداری می باشد. ١٣٩٩/٠١/٣١
|

20 مخفف Type 1 diabetes mellitus ١٣٩٩/٠١/٣١
|

21 overnutrition ١٣٩٩/٠١/٣١
|

22 hyperphagia ١٣٩٩/٠١/٣١
|

23 در جواب معنی پیشنهادی "صدرا" باید گفت که اون punctuality هست که معنی خوش قولی میده. ١٣٩٩/٠١/٣١
|

24 reveal ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

25 ریزش و افت ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

26 ارزیابی کردن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

27 ممنوع بودن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

28 درخواست کردن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

29 داغون ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

30 twilight ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

31 وکالت دادن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

32 مخفف Heart Failure
به معنی نارسایی قلبی
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

33 منجر شدن
باعث شدن
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

34 fragrant ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

35 تمایل ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

36 مجاورت و همسایگی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

37 تایید و اثبات کردن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

38 conduction ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

39 عایق ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

40 شور چیزی را در آوردن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

41 بی فایده
بیهوده
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

42 سودمند بودن
استفاده کردن
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

43 التهاب یا ترک خوردگی لب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

44 پوسته پوسته شدن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

45 مخفف Early Childhood Caries و به معنای پوسیدگی زودرس دندان در دوران کودکی می باشد که عمدتا به دلیل تغذیه طولانی مدت با شیشه شیر ایجاد می شود. ١٣٩٩/٠١/١٦
|

46 انحراف ١٣٩٩/٠١/١٦
|

47 پیش داوری کردن ١٣٩٨/١١/١٢
|

48 مخفف عبارت end stage renal disease و به معنای" مرحله آخر بیماری کلیوی" یا به عبارت ساده تر "نارسایی مزمن و پیشرفته کلیوی" است که فرد بیمار در صورت ر ... ١٣٩٨/١١/١٠
|

49 مخفف عبارت end stage liver disease و به معنای" مرحله آخر بیماری کبدی" یا به عبارت ساده تر "نارسایی مزمن کبدی" است که طی ماه ها و سال ها و اکثر مواقع ... ١٣٩٨/١١/١٠
|

50 دست کم گرفتن ١٣٩٨/١١/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 listless
• He was listless and pale and wouldn't eat much.
• او بی حال و رنگ پریده بود و زیاد غذا نمی خورد.
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

2 compulsive
• Excessively frequent hand-washing was one of their daughter's compulsive behaviors.
• شستن بیش از حد دستها، یکی از رفتارهای وسواس گونه دخترشان بود.
١٣٩٨/١١/١٢
|

3 confute
• He confuted his opponents by facts and logic.
• او مخالفان خود را با حقایق و منطق مجاب کرد.
١٣٩٨/١١/١٠
|

4 accrue
• Interest will accrue if you keep your money in a savings account.
• اگر پول خود را در حساب پس انداز نگهدارید به آن سود تعلق خواهد گرفت.
١٣٩٨/١١/٠٩
|

5 accredit
• I accredit my success to my teachers.
• من موفقیتم را به معلم هایم نسبت می دهم(مدیون هستم)
١٣٩٨/١١/٠٩
|

6 undervalue
• Don't undervalue Jim's contribution to the research.
• کمک جیم را در این تحقیق دست کم نگیرید.
١٣٩٨/١١/٠٨
|

7 throw up
• You shouldn't throw up a chance like that!
• شما نباید همچین فرصتی را از دست بدهید.
١٣٩٨/١١/٠٧
|