دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٠٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٨٩
لایک
لایک
٤٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٠

برای انجام این کار

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

بر خلاف اراده آنها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

خوش قلب، خوش رو ، مردم با نیت خوب، خوش خو

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

متعلق به

دیدگاه
١٠

بیماری وسواس فکری ( OCD )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.