منو
PhD.Lotfalipoor_Hossein

PhD.Lotfalipoor_Hossein

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣,٦٧٤
لایک
٣٩٩
لایک
دیس‌لایک
١٥٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٥٦
رتبه کل
درباره‌ی من:

Freelancer

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٧٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٥٦
لایک
لایک
٣٩٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٧

انتقاد شدید کردن از کسی یا چیزی ، با لدر از روی طرف رد شدن ، با خاک یکسان کردن طرف

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢١

حزن ، غم ، اندوه ، نگرانی ، ترس ، اضطراب ، واهمه real drama = نگرانی واقعی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٥

ضرب الاجل، فرجه، فرصت، مهلت، مدت/ وقت /مهلت تعیین شده، پا یان مهلت و مدت معین، زمان داده شده ، مدت زمانی معلوم برای انجام کاری ؛

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٢

مثمر ثمر، اثربخش، اثرگذار، تاثیرگذار، ثمربخش، جایگیر، سودبخش، کارآ، کارگر، گیرا، مثمر، مفید، نافذ، نافع، نتیجه بخش، عامل، کاری، کارساز، کارآمد،

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٣

افزایش ، تشدید ، صعود ، بالا روی ، اوج گیری ، فزونی ، زیادی ، کثرت

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.