دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٧٥٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٦٢
لایک
لایک
٥٠٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

شدیداللحن angry correspondence = نامه شدیداللحن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

نامه ، نامه نگاری ، مکاتبه ، اعلام یا اعلان کتبی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

( عمران / معماری و ساختمان ) : تعمیر اساسی ، بازسازی ، نوسازی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

ساده ، راحت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

شعله گاز A lit ring on a gas hob at a home یک شعله روشن روی یک اجاق گاز در خانه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.