برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حجت علیخانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تو هچل انداختن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

2 لجوج/خیره سر/لجباز ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

3 جراحت// بریدگی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

4 شور و نشاط/// چابکی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

5 وقتی هم کسی را دوست داری هم تحسینش میکنی
برای مثال همسرت جایزه بهترین اشپز رو گرفته تو این جمله رو بش میگی یعنی هم عاشقتم هم تحسینت میکنم
١٣٩٨/١١/٢١
|

6 به ستوه اوردن _ کلافه کردن ١٣٩٨/١١/١٨
|

7 خسته کننده ١٣٩٨/١١/١٦
|

8 کمی /ذره ای/جزئی ١٣٩٨/١١/١٦
|

9 ادم اهنی/ربات ١٣٩٨/١١/١٦
|

10 کورکورانه_درهم بر هم ١٣٩٨/١١/١٦
|