برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسام رضازاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Left handed در زیست شناسی به معنی چپ گرا یا تمایل به چپ و right handed به معنی راست گرا یا تمایل به راست
برای مثال left handed peotein helices م ...
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

2 منبع اولیه، مکان اول، منشاء ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

3 غشای کاذب ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

4 در روش تحقیق کسایی که به زبان انگلیسی میخونن
دو طبقه بندی برای متغییر ها وجود دارد
۱- (کیفی)categorical
2-(کمی) numerical
خود کیفی به مت ...
١٣٩٩/٠١/١٢
|

5 در زیست accessory cell سلول کمکی مثل دندریت سل ١٣٩٨/١٢/١٨
|

6 ۱- کنار آمدن و یا اداره کردن یک موقعیت
۲-رابطه دوستانه با کسی برقرار کردن
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

7 در زیست شناسی مجموعه معنی میدهد ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

8 It is a term for a structural abnormality in a cell
در واقع یک کلمه برای اینکه ساختار غیر نرمال (غیر طبیعی)در سلول رو بازگو کند.
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

9 Esophageal carcinomas
سرطان مری (بدخیم)
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

10 در زبان تخصصی مثلا زیست شناسی به جایی میگن که بر روی چیزی سوار باشد
مثل قسمتی که برای مثال دی ان ا پلیمراز بهش میچسبه (سوار میشود) برای شروع هما ...
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

11 Innate immunity
ایمنی ذاتی
١٣٩٨/٠٧/١١
|

12 رد گم کنی
مثلا پلیس وقتی نشانه های قتل را پیدا کرد دریافت که این موارد تنها (ردگم کن) بودند.
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

13 تسریع کردن(به منظور جلو انداختن کاری) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

14 کاملا ویران کردن طوری که هیچی باقی نمونه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

15 autonomous sensory meridian response
ای‌اس‌ام‌آر به احساس تحریک حسی یا �مورمور شدن��لذت‌بخش�و آرامش‌بخشی در سر و بدن اشاره دارد که با تماشای ویدئو ...
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

16 درگیر اسباب کشی بودن
To be busy moving
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

17 اختلاف سلیقه (مذهب بیشتر)
که باعث جدایی یا نفاق میشود.
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

18 موجب فراموشی چیزی شدن
To cause s,th to be forgotten
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

19 بی توجه ١٣٩٨/٠٦/١١
|

20 آرام و خونسرد ١٣٩٨/٠٦/١١
|

21 کلا به تلاشی میگویند که اخرش بدون نتیجه و نافرجام است ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

22 به معنی۱- سلامت و خاصیت(مثل اگر سبزیجات رو زیاد بجوشانی سلامت و خاصیتش از بین میرود ) و ۲- شخصیت و حسن نیت هم استفاده میشود. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

23 بصورت غیر مستقیم به کسی یا چیزی توجه داشتن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

24 ریاکاری،ظاهرسازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

25 To think or feel somthing over a long period ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

26 (Champ at the bit (uk
هیجان و اشتیاق داشتن
در (us) بجای champ از chomp استفاده مینمایند.
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

27 هیجان داشتن
همچنین chomp at the bit
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

28 مورد سرزنش شدید و توی دردسر قرار گرفتن
To be on the carpet
١٣٩٨/٠٤/١٤
|

29 بی تاب
هم معنی Antsy
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

30 Shamelessness ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|