دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢٩٤
لایک
لایک
٢٧٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

آغل حیوانات گمشده و ضاله

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣١

نقطه ضعف، پاشنه آشیل

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٠

فیلم یا تصویر داغ که به سرعت در اینترنت دست به دست می شود

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٢

اشخاص حقیقی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤

طبیعت نوردی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
a mile of sheer mud
دیدگاه
١٠

یک مایل از گل خالص

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Dig trenches to drain the water away.
دیدگاه
٢

برای زه کشی ترانشه ها را بکنید ( حفاری کنید )

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Pull the plug and let the water drain away.
دیدگاه
٢

دو شاخه را بکشید و اجازه دهید آب تخلیه شود

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Thousands of tons of filth and sewage pour into the Ganges every day.
دیدگاه
١

هزاران تن کثافت و فاضلاب هر روز به رود گنگ می ریزند.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
It will take many years to modernise these antiquated industries.
دیدگاه
٧

سالها طول می کشد تا صنایع قدیمی مدرن شوند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.