محمدحسن صفوی

محمدحسن صفوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtequila٢٢:١٩ - ١٣٩٨/١٠/١٤تِکیلا� ( به�اسپانیایی:�Tequila ) از�نوشیدنی های الکلی تقطیری�است، که در آغاز در شهر� تکیلا� در ایالت�خالیسکو مکزیک�ساخته شده است. این نوشیدنی از ب ... گزارش
5 | 0
tonic water٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/١٤آب انرژی زاگزارش
2 | 0
luxury٢٢:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/١٤این کلمه به اشتباه در زبان ایرانیان �لاکچری تلفظ میشه، صحیح کلمه �لاکشِری ست. لاکچری که می شنوید یعنی Lock cherry که به معنی گیلاس قفلی یا قفل گیلا ... گزارش
46 | 1
dry wine٢١:٥٠ - ١٣٩٨/١٠/١٤● ( شراب و غیره ) سک, شراب سک, شراب گسگزارش
2 | 0
take off١٥:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٤1 - ( جامه ) در آوردن، کندن 2 - ( کلاه و عینک و غیره ) برداشتن please take off your hat لطفا کلاه خود را بردارید. 3 - عزیمت کردن، رفتن 4 - ( کا ... گزارش
57 | 1
instrumental١٥:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/١٤adj. , n. ● مفید، سودمند، موثر، هنایشگر، کارساز The weather was instrumental in our success. هوا در موفقیت ما موثر بود. my father was instrumenta ... گزارش
39 | 1
fret١٥:١٤ - ١٣٩٨/١٠/١٤don't fret, we wont be late! جوش نزن، دیر نخواهیم رسید! the wind was fretting the sea باد دریا را خروشان می کرد.گزارش
16 | 0
diamond anniversary١٤:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/١٤60 سال با هم بودن Congratulation on your Diamond Wedding Anniversary شصتمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺 گزارش
2 | 1
porcelain anniversary١٤:٣١ - ١٣٩٨/١٠/١٤18 سال با هم بودن Congratulation on your Porcelain Wedding Anniversary هجدهمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺 گزارش
2 | 1
pearl anniversary١٤:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/١٤30 سال با هم بودن Congratulation on your Pearl Wedding Anniversary سی اُمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺 گزارش
0 | 1
ruby anniversary١٤:٢١ - ١٣٩٨/١٠/١٤چهل سال با هم بودن Congratulation on your Ruby Wedding Anniversary چهلمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺 گزارش
2 | 1
silver anniversary١٤:١٧ - ١٣٩٨/١٠/١٤۲۵ سال با هم بودن Congratulation on your Silver Wedding Anniversary بیست و پنجمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺 گزارش
2 | 1
coral anniversary١٤:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/١٤35 سال با هم بودن Congratulation on your Coral Wedding Anniversary سی و پنجمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺 گزارش
5 | 1
in with٠٠:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٤ شریک، همکار، همدست ?are you also in with them آیا توهم همدست شونی؟گزارش
7 | 0
morbid stuff٠٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤چیزهای جورواجورگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfret١٥:١٠ - ١٣٩٨/١٠/١٤
• Don't fret - I'm sure he's OK.
دلواپس نباش، مطمئنم حالش خوبه.
5 | 1