tonic water

پیشنهاد کاربران

اب گازداری که برای رقیق کردن نوشابه های الکلی استفاده میشود.
آب انرژی زا
آب گازدار شده ای که در آن ماده کوئنین حل شده است ( قبلا به عنوان داروی پیشگیری مالاریا استفاده می شده است ) . این نوشیدنی تلخی خاصی دارد و بیشترین استفادهاز آن جهت درست کردن کوکتل با نوشیدنی الکلی جین می باشد ( Gin & tonic ) در سالهای اخیر ماده شیرین کننده نیز به این نوشیدنی اضافه می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما