دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤,٢٩٠
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

Please plant the tree in a raised area.

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

You must use the correct punctuation mark in your composition.

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

If you carefully you can lower the danger of accident dramatically. اگر بادقت رانندگی کنی میتوانی خطر تصادفات را به طور چشمگیری کاهش دهی.

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

I could see the joy in her eyes. من میتوانستم شادی را در چشمانش ببینم.

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

I was disgusted by the way she treated those women.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.