دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤,٧٤٢
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
There was a tinge of sadness in her voice.
دیدگاه
٠

صدایش ته رنگی از غم داشت

تاریخ
١ سال پیش
متن
They were intimidated into accepting a pay cut by the threat of losing their jobs.
دیدگاه
٠

ان ها مرعوب شدن به پذیرفت کاهش دستمزد به دلیل احتمال از دست دادن شغلشان

تاریخ
١ سال پیش
متن
Our discussion has already made apparent a great paucity of large-scale bronzes compared to what survives in marble.
دیدگاه
١

بحث ما نشان داد که یک کمبود بسیار بزرگ در مقدار برنز نسبت به آنچه از مرمر باقی مانده است ، وجود دارد

تاریخ
١ سال پیش
متن
The country's development has been hindered by a paucity of resources.
دیدگاه
١

توسعه کشور به دلیل کمبود منابع به تعویق افتاده است

تاریخ
١ سال پیش
متن
Some kids become high-achievers to compensate for their parents' disinterest.
دیدگاه
١

بعضی کودکان برای جبران بی علاقگی والدینشان ( به کار های شان ) بیش ( از حد ) موفق می شوند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.