tinge

/ˈtɪndʒ//tɪndʒ/

معنی: سایه رنگ، رنگ جزیی، رنگ کم، کمی رنگ زدن
معانی دیگر: دارای ته رنگ کردن، ته رنگ زدن، رنگدار کردن، آژدن، رزیدن، گونا کردن، دارای نشانه ی خفیفی از چیزی کردن، اثر کم گذاشتن یا داشتن، فام، رنگسایه، رد، اثر خفیف، نشان ضعیف
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: tinges, tingeing, tinged
(1) تعریف: to impart a faint or slight trace of something to.
مترادف: color, tincture
مشابه: dye, imbue, stain, tint

- He tinged the fabric with a weak red dye.
[ترجمه ترگمان] پارچه قرمز رنگی را رنگ کرد
[ترجمه گوگل] او پارچه را با یک رنگ ضخیم قرمز رنگ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to affect with a trace of some quality.
مترادف: tincture
مشابه: color, imbue, touch

- His voice was tinged with regret.
[ترجمه ترگمان] صدایش حاکی از تاسف و تاسف بود
[ترجمه گوگل] صدای او با تاسف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: tinged (adj.)
(1) تعریف: a faint trace of color; tint.
مترادف: shade, tincture, tint, trace
مشابه: cast, color, hint, nuance, suggestion, suspicion, touch

(2) تعریف: a slight trace of some quality.
مترادف: hint, shade, suggestion, touch, trace
مشابه: note, nuance, smack, soup�on, suspicion, tincture

- a tinge of melancholy in her laughter
[ترجمه ترگمان] در خنده ای که از آن خنده اش گرفته بود
[ترجمه گوگل] خیره کننده ای از خنده در خنده اش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. there was a tinge of anger in her voice
اثر ضعیفی از خشم در صدای او وجود داشت.

2. her skin had an unhealthy yellowish tinge
پوست او ته رنگ زرد و بیمار گونه ای داشت.

3. There was a tinge of sadness in her voice.
[ترجمه مرضیه ابراهیمی ] ناراحتی و غم در صدایش موج می زد.
|
[ترجمه ترگمان]در صدایش حالت حزن و اندوهی دیده می شد
[ترجمه گوگل]صدای غم و اندوه در صدای او وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His skin had an unhealthy greyish tinge.
[ترجمه ترگمان]پوستش کمی رنگ خاکستری داشت
[ترجمه گوگل]پوست او دارای یک رنگ خاکستری ناسالم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I detected a tinge of envy in her tone.
[ترجمه مرضیه ابراهیمی ] رگه هایی از حسادت در صدایش احساس کردم.
|
[ترجمه ترگمان]من احساس حسادت را در صدایش تشخیص دادم
[ترجمه گوگل]من احساس تنهایی از حسادت در تن او را تشخیص دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I have a tinge of regret that I didn't accept her offer.
[ترجمه مرضیه ابراهیمی ] ته دلم پشیمانم که پیشنهادش را قبول نکردم.
|
[ترجمه ترگمان]خیلی متاسفم که پیشنهادش رو قبول نکردم
[ترجمه گوگل]من ترس از پشیمانی است که پیشنهاد او را قبول نکردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. This glass has a greenish tinge.
[ترجمه ترگمان]این شیشه یه رنگ سبز مایل به سبز داره
[ترجمه گوگل]این شیشه دارای رنگ سبز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Her skin had a bluish tinge .
[ترجمه ترگمان]پوستش به رنگ آبی مایل به آبی بود
[ترجمه گوگل]پوست او رنگی آبی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The sky had a slight pink tinge to it.
[ترجمه ترگمان]آسمان یک رنگ صورتی کم رنگی داشت
[ترجمه گوگل]آسمان تا به حال یک رنگ صورتی کمی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Could there have been a slight tinge of envy in Eva's voice?
[ترجمه ترگمان]ایا می توانستم کمی حسادت در صدای اوا وجود داشته باشم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توان صدای کمی از حسادت در صدای اوا داشت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There was a tinge of condescension in her greeting.
[ترجمه ترگمان]در سلام و احوال پرسی اثری از تواضع و فروتنی دیده نمی شد
[ترجمه گوگل]در تذکره او رنگ تسبیح به خود گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The paper had a yellowish tinge because it was so old.
[ترجمه ترگمان]کاغذ رنگ زردی داشت، چون خیلی پیر بود
[ترجمه گوگل]این کاغذ رنگی زرد داشت چون خیلی قدیمی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Ultrafine powder with a rosy tinge gives the skin warmth and luminosity.
[ترجمه ترگمان]پودر سفیدی با tinge قرمز رنگ پوستش را گرم و نورانی می کند
[ترجمه گوگل]پودر Ultrafine با رنگ کافی سبب گرم شدن و روشنایی پوست می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. His green eyes were taking on a bluish tinge and hers were going green with so much exchanging of deep looks.
[ترجمه ترگمان]چشمان سبزش به رنگ آبی مایل به آبی بود و چشمان او به رنگ سبز رنگ و بدل شده بود
[ترجمه گوگل]چشمان سبز او رنگی آبی رنگی گرفتند و با تغییر زیادی در ظاهر عمیق، سبز می شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سایه رنگ (اسم)
shade, half-tone, tinge

رنگ جزیی (اسم)
tincture, tinge

رنگ کم (اسم)
tinge

کمی رنگ زدن (فعل)
tinge

تخصصی

[سینما] سایه رنگ
[نساجی] رنگرزی جزئی - ته رنگ

به انگلیسی

• color, shade
tint, color lightly; give a slight trace of, mix with a small amount of
a tinge of a colour or a feeling is a small amount of it.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیسایه رنگ، رنگ جزیی، رنگ کم، کمی رنگ زدنمعانی متفرقهدارای ته رنگ کردن، ته رنگ زدن، رنگدار کر ...بررسی کلمهفعل گذرا ( transitive verb ) حالات : tinges, tingeing, tinged • ( 1 ) تعریف: to impart a fa ...جمله های نمونه1. there was a tinge of anger in her voice اثر ضعیفی از خشم در صدای او وجود داشت. 2. her skin ha ...مترادفسایه رنگ ( اسم ) shade, half - tone, tinge رنگ جزیی ( اسم ) tincture, tinge رنگ کم ( اسم ) tin ...بررسی تخصصی[سینما] سایه رنگ [نساجی] رنگرزی جزئی - ته رنگانگلیسی به انگلیسیcolor, shade tint, color lightly; give a slight trace of, mix with a small amount of a tinge of a co ...
معنی tinge، مفهوم tinge، تعریف tinge، معرفی tinge، tinge چیست، tinge یعنی چی، tinge یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف t، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف t، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف t، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف t
کلمه بعدی: tinge of
اشتباه تایپی: فهدلث
آوا: /تینگ/
عکس tinge : در گوگل
معنی tinge

پیشنهاد کاربران

1 - تُن، مثلا تُنِ قرمزی
Her hair color has reddish tinge.
2_ رد، مثلا رد رژلب
Did you noticed the tinge of lipstick on his face?
ته رنگ

کمی /ذره ای/جزئی
یک رگه یا رد از رنگی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما