برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حنانه

❤English teacher❤

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صعود ورزشی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

2 کیک کاراملی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

3 Meaning:A person who controls a place
where people work
رییس
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

4 Candy floss=cotton candy ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

5 Black Eyed bean ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

6 🍭🍭🍭آبنبات چوبی🍭🍭🍭 ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

7 پشمک😋🍥❄ ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

8 پشمک
البته British هست و American آن cotton candy هست
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

9 فرو ریختن ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|