منو
حمزه امیری
ویژه

حمزه امیری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦,٧٣٦
رتبه کل
٥١٢
رتبه کل
لایک
٦٨٩
لایک
دیس‌لایک
٧٨
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٧٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥١١
لایک
لایک
٦٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٤

هم ذات پنداری ( نه همزاد پنداری! / ذات = هویت ) هم هویت شدن هم دلی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٩

در مقابل emotion sensation: حس، احساس. مثل حس درد emotion: عاطفه. مثل خشم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

سرورم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٥

تشکچه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

سرسری

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.