حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهto the point where٢٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٣١تا جایی که تا حدی کهگزارش
5 | 0
download٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١زاییدن درد دل کردن اجابت مزاج فهمیدنگزارش
5 | 0
don't mumble١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١مِن مِن نکن.گزارش
0 | 0
cunt dropping٢٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠بچه تُخس. بچه شیطون.گزارش
0 | 0
way back when٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩خیلی وقت پیشگزارش
0 | 0
back when٢٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩اون موقع که. . .گزارش
0 | 0
mumbo jumbo٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨چرت و پرت حرف های غیرقابل فهمگزارش
0 | 0
fire fight٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧کلنجار رفتن با مسائل مهم و ضروری.گزارش
0 | 0
cut me some slack١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧یکم راحتم بذار. دست از سرم بردار.گزارش
0 | 0
keep it 100٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦با همین فرمون برو جلو. اگه راستشو بخوای.گزارش
0 | 0
stick to your guns١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦رو حرفت وایسا.گزارش
2 | 0
butt diddle٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥کلاهبرداری رابطه جنسی مقعدیگزارش
0 | 0
wrap one١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥پذیرفتن حقیقت تلخ قبول کردن چیزی که شخصی مخصوصاً نمیخواد قبولش کنه. ⠀ به طور کلی این اسلنگ برای توصیف کار شخصی هستش که نمیخواد حقیقتی رو ( چه تلخ با ... گزارش
0 | 0
monet١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥زن زندگیگزارش
0 | 0
a real one١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥زمانی که بخوایم از کسی تعریف بکنیم و بگیم چقدر آدم خوبی یا دوست داشتنی یا کاربلدیه، از این اصطلاح استفاده میکنیم. فلانی آدم خوبیه دمش گرمگزارش
0 | 0
while you are at it٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥حالا که پا شدی. حالا که اونجایی.گزارش
0 | 0
daily driver٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥کارای روزمره کارای تو شهریگزارش
0 | 0
better yet٠١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥اصلا میخوای. . . یا اصلا. . . اصلا چه کاریه. . .گزارش
0 | 0
under a cloud٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤زیر ذره بین رفتن. از چشم افتادن.گزارش
0 | 0
penny for your thoughts١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤چی تو ذهنته؟ چی تو کلته؟ به چی فکر میکنی؟گزارش
2 | 0
let it all go١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤کُلِ اش رو ول کن همه اش رو بی خیال شو.گزارش
0 | 0
shut your trap٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣ببند گاله رو.گزارش
0 | 0
hookup١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢سیم رابطگزارش
2 | 0
gender bender١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢مَرد زن نما. یعنی: یه مرد که مثل یه زن رفتار می کنه و برعکس.گزارش
0 | 0
smexy١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢عروسک، جذابیتی که با با نمک بودن هم قاطی شده. بیشتر وقتها به عنوان یه کلمه ی "دوستانه" توسط مکالمات دختر با دختر استفاده میشه. ⠀گزارش
0 | 0
draggin a wagon١٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢خیلی خسته بودنگزارش
0 | 0
deaded٢١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٩خسته و کوفته خیلی خسته خرابگزارش
0 | 0
you left me no choice١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٦چاره ای برام نذاشتی.گزارش
2 | 0
seize him١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٥دستگیرش کنیدگزارش
7 | 0
yellow bone٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٤یلو بون به معنی خانم جذاب سیاه پوست با ته رنگِ زرد تو پوستش است، مثل ریحانا.گزارش
0 | 0
asmr١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣واکنش درونی اوج حسیگزارش
2 | 0
put the cat among pigeons٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قشقرق به پا کردنگزارش
2 | 0
be spoilt for choice٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١وقتی مطمئن نیستی چیو انتخاب کنی، چون کلی چیز خوب هستش برای انتخاب. ⠀گزارش
2 | 0
cut it out١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١١تمومش کن، دست بردار.گزارش
0 | 0
dust to dust ashes to ashes٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/١١ همه از خداییم و بسوی او باز میگردیمگزارش
0 | 0
which is which١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/١٠کدوم به کدومهگزارش
5 | 0
take breath away٢١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩هوش از سر پریدن نفس بند آمدنگزارش
0 | 0
keep it under your hat١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩پیش خودت بمونه، به کسی نگو. صداشو درنیار.گزارش
5 | 0
bear with me٠٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩یکم بهم وقت بده.گزارش
5 | 0
raise the bar٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦پیشرفت دادن نتیجهگزارش
0 | 0
i'll tell you what١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥ببین چی میگم.گزارش
5 | 0
fly too close to the sun١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥بلند پروازیگزارش
0 | 0
shake down١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥باج گرفتن تفتیش اساسی دست گرمیگزارش
0 | 0
sweep under the rug٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣پنهان کردن چیزیگزارش
0 | 0
ass out٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣بدبخت، بی پولگزارش
2 | 0
pussy out١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠جا زدن.گزارش
2 | 0
i smell you١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠درکت میکنم.گزارش
0 | 0
pull a ghost١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠غیب شدن ترک کردن ناگهانی محلگزارش
0 | 0
fruitloop١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠آدم دیوانهگزارش
0 | 0
pie in the sky١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠خوش خیالیگزارش
2 | 0