حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



oldie but goodie٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠چیز قدیمی که هنوزم کار میکنه یا هنوزم دوست داشتنیهگزارش
2 | 0
don't interrupt me١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٩وسط حرفم نپرگزارش
5 | 0
dont flatter yourself١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧اینقدر خودت رو دست بالا نگیر.گزارش
21 | 0
privileged٠٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٦نازپرورده ژن خوب!گزارش
80 | 1
to oil palm١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥رشوه دادن دَم کسی را دیدنگزارش
0 | 0
what brings you here١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥شما کجا، اینجا کجاگزارش
9 | 0
off the track١٨:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٢در اشتباه بودن در مسیر غلطگزارش
0 | 0
hear me out١٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١١تا آخر به حرفام گوش بده.گزارش
28 | 0
of all the nerve١٦:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٠از رفتار تون تعجب میکنم!گزارش
0 | 0
scapegoat٢١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩گوشت قربونی دیوار کوتاهگزارش
14 | 1
sit with something٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩تاب آوردن چیزی پذیرش احساسات منفیگزارش
5 | 0
next up٠٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦مورد بعدی در ادامهگزارش
39 | 0
stay out of it٠٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥دخالت نکنگزارش
44 | 0
wait and see٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤بزودی میفهمیگزارش
2 | 1
sick and tired٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤خیلی خسته از چیزی بودنگزارش
14 | 0
whats done is done١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣کاریه که شده.گزارش
0 | 0
do what you want١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠هر کاری دلت میخواد بکنگزارش
2 | 0
i'm on my way١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠تو راهم ، دارم میامگزارش
83 | 1
take it from me١٦:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠حرفم رو قبول کنگزارش
7 | 0
i told you so١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨دیدی بهت گفتمگزارش
60 | 1
rise and shine١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧بیدار شو و سریع از تخت بیرون بیا⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ برخیز و بدرخشگزارش
23 | 0
dickhead١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧احمق کله کیریگزارش
39 | 0
in your face٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥براساس فرهنگنامه اصطلاحات آمریکایی ، این اصطلاح عامیانه در روزنامه نگاری ورزشی در مورد بسکتبال در دهه 1970 به عنوان عبارتی تحقیرآمیز بر ضد تیم مقابل ... گزارش
16 | 1
no good١٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤آدم بی لیاقتگزارش
2 | 0
no dice٢٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣حرفشم نزن ، عمراگزارش
21 | 0
hang in there٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢١قوی باش گزارش
7 | 1
don't leave me hanging٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢١منو بلاتکلیف نذارگزارش
21 | 0
thumbs up٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٣/٢١آفرین بر تو، کارت درستهگزارش
12 | 0
same here٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢١منم همینطورگزارش
48 | 2
how should i know٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢١من از کجا بدونم؟گزارش
2 | 0
i'm starving٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢١I'm starving! When do we eat? خیلی گرسنمه، کی غذا میخوریم؟گزارش
7 | 0
earthly reason١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠دلیل موجهگزارش
5 | 0
hot air٠٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠گنده گوزیگزارش
5 | 0
kudos١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٧ایولا ایولگزارش
25 | 1
don't go too far١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٧شورش رو درنیارگزارش
16 | 1
keep your word١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٧سر قولت وایساگزارش
9 | 0
i am ticklish١١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٧قلقلکی امگزارش
2 | 0
i'm beat١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٥خیلی خستمگزارش
9 | 0
that's what she said١٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٤معادل دقیق و مشخصی براش تو فارسی نیست فرض کنید در یک جمعی یک نفر جمله ای رو میگه که میشه اون رو به صورت جمله بی ادبی هم برداشت کرد، که در این حالت هم ... گزارش
37 | 0
how's something coming along١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٤از این ترکیب وقتی استفاده می‎کنیم که بخوایم از کسی در مورد میزان پیشرفت چیزی یا کاری سوال بپرسیم.گزارش
0 | 0
mean a lot to somebody١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٤این کارت برام خیلی ارزشمنده گزارش
7 | 1
how did someone take it١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٤وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد عکس العمل یا واکنش کسی سوال کنیم. گزارش
0 | 0
running out١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٤وقتی استفاده می کنیم که چیزی در شرف اتمام باشه.گزارش
21 | 0
five o٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٢پلیس ( عامیانه بیشتر در میان سیاه پوستان )گزارش
2 | 0
can you feel me٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢میتونی بفهمی که دارم چی میگم؟گزارش
2 | 0
namby pamby١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٢سست عنصرگزارش
5 | 0
cool٢٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٠جالب قشنگگزارش
5 | 1
must do٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٠کار واجب و ضروریگزارش
2 | 1
nail to the wall٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٠به چهار میخ کشیدن جریمه سنگین کردنگزارش
0 | 0
don't bother١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩زحمت نکشگزارش
16 | 1