دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١٣,٢٠٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٧
لایک
لایک
١١,٦٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٤٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه

مالی نیست.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٢

واکنش ناگهانی، بدون فکر زیاد و از روی احساسات. از روی تعصب واکنش نشون دادن.

دیدگاه
٢

بذار یک کم بگذره، آبها از آسیاب بیفته، بعد وقتی طرف انتظارش رو نداره، سر فرصت انتقام بگیر.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

اتاقی در خانه که برای استراحت و تفریح مرد خانه درست شده. معمولا یا در زیرزمین، یا در اتاق زیر شیروانی یا حتی گاراژی که تر و تمیز شده باشه. توش یا فوت ...

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

داشتن مهارت به علت تجربه. از حالت مبتدی بودن خارج شدن. داشتن تجربه یک کاری.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.