برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 حرفشم نزن ، عمرا ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

102 منو بلاتکلیف نذار ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

103 آفرین بر تو، کارت درسته ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

104 قوی باش
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

105 منم همینطور ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

106 من از کجا بدونم؟ ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

107 I'm starving! When do we eat?
خیلی گرسنمه، کی غذا میخوریم؟
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

108 دلیل موجه ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

109 گنده گوزی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

110 ایولا
ایول
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

111 شورش رو درنیار ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

112 سر قولت وایسا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

113 قلقلکی ام ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

114 خیلی خستم ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

115 معادل دقیق و مشخصی براش تو فارسی نیست
فرض کنید در یک جمعی یک نفر جمله ای رو میگه که میشه اون رو به صورت جمله بی ادبی هم برداشت کرد،که در این حالت ...
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

116 از این ترکیب وقتی استفاده می‎کنیم که بخوایم از کسی در مورد میزان پیشرفت چیزی یا کاری سوال بپرسیم. ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

117 این کارت برام خیلی ارزشمنده
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

118 وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم در مورد عکس العمل یا واکنش کسی سوال کنیم.
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

119 وقتی استفاده می‌کنیم که چیزی در شرف اتمام باشه. ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

120 پلیس (عامیانه بیشتر در میان سیاه پوستان) ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

121 میتونی بفهمی که دارم چی میگم؟ ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

122 سست عنصر ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

123 جالب
قشنگ
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

124 کار واجب و ضروری ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

125 به چهار میخ کشیدن
جریمه سنگین کردن
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

126 زحمت نکش ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

127 حرف مفت و مزخرف ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

128 چیزی زدی؟ ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

129 مادرجنده ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

130 جنده ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

131 کسشعر
حرف مفت
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

132 پا دادن
راه دادن
جلب توجه کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

133 خیلی (برای تاکید) ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

134 فازت چیه؟
مشکلت چیه؟
قضیه چیه؟
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

135 ترسو، پلشت ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

136 از پس این برمیام ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

137 بهت علاقه دارم ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

138 خدا شاهده ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

139 اُسکُل
احمق
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

140 در هواشناسی:وارونگی دما ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

141 گرمباد فون ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

142 چرخند ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

143 خوشبختانه
جای خوشبینی اینکه
نقطه قوت اینکه
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

144 نسیه خریدن ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

145 یه چیزی تو مایه های" ایول" خودمون ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

146 کُفری
عصبی
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

147 با آرزوی موفقیت ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

148 آره پس چی ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

149 به دَرَک ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

150 پرفشار جنب حاره ای (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٥
|