منو
حمید سرفرازیان

حمید سرفرازیان

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣٦٠
لایک
٣٨
لایک
دیس‌لایک
١٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٤,٧٠٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٧٠٥
لایک
لایک
٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

در گویش کردی گروسی اژنفتن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
This was indeed the most memorable day of my life.
دیدگاه
٧

امروز ، حقیقتا به یاد ماندنی ترین روز زندگی من بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
They are seeking to mislead us.
دیدگاه
٦

آن ها به دنبال فریب دادن ما هستند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The two vans collided at the crossroads.
دیدگاه
٣

دو دستگاه ون سر چهار راه به هم برخورد کردند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
There is no proof that the knife belonged to her.
دیدگاه
٣

هیچ دلیلی دال بر این که چاقو متعلق به اوست در دست نیست.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Supplies of coal are dwindling fast.
دیدگاه
١

ذخایر زغال سنگ به سرعت در حال کاهش است.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.