دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٤٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٨٠
لایک
لایک
٥٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

در لری بختیاری پیچاندن: پِهژنیدِن بپیچانش: بِپِژْنِس پیچانده شده: پِژْنیده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

در لری بختیاری مارمولک: لِ لِه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

در لری بختیاری ساطور: شاتیل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

در لری بختیاری ساطور: شاتیل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

در لری بختیاری اَوِستون / اَوِستُو ( تلفظ حرف واو تو دماغی گفته می شود )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.